Tworzenie nazw firm
baza wiedzy

Co wspólnego logo Unilever ma z liternictwem?

 

Unilever jest to powstała w 1930 roku międzynarodowa firma zajmująca się produkcją artykułów żywnościowych, środków czystości i środków kosmetycznych.

 

Pierwszy logotyp zbudowany był z niebieskiej grafiki litery „U” oraz znajdującym się pod inicjałem napisem „.Unilever”.               logo Uniliver po zmianie                                   

Dla porównania - pierwotny logotyp marki Unilever (od lewej)
i zaprojektowany przez Milesa Newlyn'a       (od prawej).


 

 

 

 

Logotyp firmy od początku istnienia korporacji opiera się na liternictwie. Pierwsze logotyp zbudowany był z niebieskiej grafiki litery „U” oraz znajdującym się pod inicjałem napisem „Unilever”. Ówczesny pro­jekt logotypu nie był zachwycający, jednak ze względu na dużą ilość  submarek stworzonych przez firmę i ich  logotypów  nie było konieczności, by logo całej grupy posiadało szczegól­ne mar­ketingowe zalety. Jed­nak po 11 września 2001 r. po zamachach w USA  kan­ci­asty inicjał „U” zaczął koja­rzyć się ze zbur­zonymi wieżowcami WTC. Władze firmy postanowiły przełamać taki obraz, dlatego też przeprojektowanie logo zlecono Milesowi Newlyn'owi, uważanemu za mistrza w projektach powiązanych z liternictwem.  Dodatkowo  zgodnie z nową strategią działania Unilever zamierzał wprowadzić nowe logo koncernu na opakowanie każdego produktu oraz do każdej reklamy. Nowy znak firmowy miał być synonimem wiarygodności i otwartości.

Koncepcja Milesa Newlyn'a opierała się na spójności z poprzednim logotypem, a mianowicie kontynuacji zastosowania inic­jału „U”. Świe­że i ory­gi­nal­ne było złożenie tego inicjału z 26 ele­men­tów gra­ficz­nych, które jako całość, prezen­tują świeży, emocjon­alnie nacechowany wiz­erunek. Każdy element graficzny rozpatrywany odd­ziel­nie przedstawia zaś poszczególną sferę dzi­ała­nia firmy - są metaforą energii poszczególnego brandu znajdującego się pod skrzydłami Unilever. Po złożeniu ich razem zaczynają obrazować wartość całego koncernu. W projekcie logotypu, utrzymanego w kolorze niebieskim ,pod grafiką przedstawiającą dużą litrę „U” umieszczony jest napis z nazwą koncernu - „Unilever”. Tak właśnie powstał jeden z naj­lep­szych logotypów w branży. Jak twierdzą marketingowcy -  „ najsłyn­niejsze „U” we współczes­nym bran­dingu”.

Inicjał

 Inicjał

Inicjał

Poszczególne symbole zawarte w logo Unilever

 

Ciekawostka:
Pro­dukt Unilever jest wybierany przez konsumentów na całym świecie aż 160 mil­ionów razy dzi­ennie.

Oceń ten artykuł:

Jak stworzyć nazwę marki?

Tworzenie nazw firm
Logo dla firmy

Jak zastrzec znak towarowy
Gotowe nazwy dla firm