Tworzenie nazw firm
baza wiedzy

Boskie reklamy, czyli marketing według kościołów.

Podobnie jak firmy i organizacje, kościoły również rozpoczęły działalność marketingową. Jest to spowodowane panującym w naszych czasach odchodzeniem wiernych od kościołów. Na świecie występuje wiele różnych rodzajów wyznań i wśród nich wiele rodzajów kościołów, dlatego też by utrzymać aktualnych członków wspólnoty i  pozyskać nowych kościoły zaczęły organizować akcje promocyjne. Oprócz powyższego promowanie ma również na celu odróżnienie danego kościoła od innych, do których mogliby udać się wierni.  Ponieważ kościoły w dużej mierze utrzymują się z darowizn na rzecz swojej działalności, dlatego też prowadzą raczej lokalne akcje, w których wykorzystują  reklamę outdoorową, reklamę w Internecie poprzez tworzenie stron www danego kościoła i zawartych na nich aplikacjach interaktywnych, komunikację z wiernymi na serwisach społecznościowe  oraz najstarszą metodę „Word-of-mouth”, czyli ustne zachęcanie ludzi do członkostwa. W Internecie znaleźć można także mnóstwo portali i książek doradzających kościołom jak odpowiednio się zareklamować np. ChurchDirectMail.com
Co ciekawe na świcie funkcjonują nawet organizacje charytatywne, które opracowują kreacje reklamowe dla kościoła np. w Wielkiej Brytanii już od prawie 30 lat działa organizacja charytatywna ChurchAds. W tego typu organizacjach charytatywnie pracują „ludzie dobrej woli”, którzy w swoim życiu zawodowym związani są z marketingiem. Działanie te motywują poczuciem misji zgodnej ze słowami Psalmu 96 :„Głoście chwałę Boga wśród wszystkich narodów”.

 

Plakaty są elementem promocji marki wśród konsumentów.

Plakaty są elementem promocji marki wśród konsumentów.

 

 

 

 

Przykłady działań marketingowych kościołów.

 

 


Oceń ten artykuł:

Jak stworzyć nazwę marki?

Tworzenie nazw firm
Logo dla firmy

Jak zastrzec znak towarowy
Gotowe nazwy dla firm